Is de wereld schizofreen geworden?

Heeft U er ooit over nagedacht dat terwijl de media ons berichten dat de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad delibereren over de vraag of Irak met wapens van massavernietiging (WMV) een dreiging vormt voor de veiligheid van de VS, alle vijf zelf tot de tanden toe met WMV bewapend zijn? En dat een vier- of vijftal andere landen er nu al of binnen afzienbare tijd ook over beschikken?

Heeft U er ooit over nagedacht dat drie van de vijf bovengenoemde leden grote contracten voor olie-exploratie en olie-exploitatie met het Irak van Saddam Hoessein hebben lopen, terwijl de andere twee zulke contracten graag zouden willen hebben?

Heeft U er ooit over nagedacht dat, uit de tientallen groepen in Irak die het einde aan de regime van Saddam Hoessein graag zouden beleven, de nu al door de VS en UK uitgekozen opvolgers bij voorbaat verklaren dat bij afzetting van Saddam de bestaande olie contracten met Frankrijk, Rusland en China op de tocht zullen komen te staan en de VS en de UK in aanmerking zullen komen voor nieuwe contracten? Zou het mogelijk zijn dat olie, eerder dan WMV, de werkelijke twistappel is?

Lijkt het er niet op dat achter de schermen de vijf machtigste landen op aarde zitten te vechten over de laatste druppel olie terwijl:

a) binnen één generatie die olie op is en de wereld economie zal ineenstorten als er geen vervanging opdaagt, maar er praktisch niets gedaan wordt aan ontwikkeling van duurzame energie?

b) de stijgende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer een levensbedreiging vormt, maar er eveneens praktisch niets gedaan wordt om de CO2-emissie terug te dringen?

Ondertussen staat een klinkende meerderheid van onze Tweede Kamer achter een Amerikaanse aanval op Irak, ongeacht besluiten van de Veiligheidsraad. Bovengenoemde feiten zijn niet moeilijk te achterhalen. Zou het mogelijk zijn dat onze regering en de meerderheid van onze volksvertegenwoordiging Oost-Indisch doof en -blind spelen?

Laat een bericht achter