SHARING THE PLANET; Population, Consumption, Species

Vooraankondiging van het nu in voorbereiding zijnde boekwerk

Editors: Arthur C. Petersen, Bob C.C. van der Zwaan en Bob Goudzwaard

Dit boek is op het ogenblik in voorbereiding. Het komt uiteraard voort uit de Workshop waarover U in deze Nieuwsbrief veel hebt kunnen lezen. Met deskundige onderbouwing zal in dit boek worden ingegaan op de zo fundamentele wisselwerking tussen bevolkingsdruk, consumptie volume en behoud van de soortenrijkdom op de planeet waarop wij leven met duurzaamheid ook op de langere termijn van eeuwen. Een ieder weet dat de planeet eindig is, maar slechts weinigen durven of kunnen daar in actuele politieke en maatschappelijke zin de consequenties aan te verbinden. De editors vonden reeds diverse auteurs bereid om deel te nemen. Enkelen van hen konden tot hun spijt niet op de workshop in Groningen aanwezig zijn, maar kunnen als bij uitstek deskundigen hun onafhankelijke inzichten inbrengen. Dat zijn:

 • H.P. Duerr (gevraagd); Pugwash-Germany, VDW-president
 • P. Hennicke; Wuppertal Institute, Germany
 • W.Lutz (gevraagd); IIASA-Vienna, Population Forecasting
 • Bio F. Schmidt-Bleek; International Factor 10 Club, Carnoules, France
 • E.U. von Weizsäcker, German Parliament, Economic Globalization

Deelnemers aan de workshop in Groningen die mede-auteurs worden:

 • Ann Ehrlich; Conservation Biology, California
 • Bas de Gaay Fortman; voorz. Pugwash-Nederland
 • Bob Goudzwaard (VU-Amsterdam): economie
 • Bambang Hidayat; vice president Indonesian Academy of Sciences
 • Radha Hollan and Vandana Shiva (gevraagd); Research Foundation Sciences, India
 • Jan van Hooff (JGI-Nederland) en Joh. v.Klinken (RU-Groningen): Sustainability and Biodiversity
 • Patricia L. Howard (Univ.Wageningen) en Irna van der Molen (Univ.Twente)
 • Sergey Kapitza (Moscow); Demography and Socio-Economic factors Johan van Klinken (KVI-Groningen): Energy Scenario’s.
 • Arthur Petersen (RIVM/MNP) en Bob van der Zwaan (ECN-Nederland)
 • Atiq Rahman, Bangladesh); Center of Advanced Studies, Bangladesh
 • Lucas Reijnders, VAM, Univ. Van Amsterdam
 • A.J.M. Schoot Uijterkamp (gevraagd); IVEM en Studium Generale RU-Groningen
 • G.A. van der Wal; Globalization, Environment and Ethics

Het wordt een boek met zeer fundamentele beschouwingen over duurzaamheid op onze planeet Aarde, een duurzaamheid die we willen delen met ‘al wat leeft en leven wil’. Naar voorlopige raming zal het boek in de eerste helft van 2003 uitkomen en wel tegen een prijs van ca. 30 Euro’s indien U er middels onderstaand formulier tijdig op intekent.

Laat een bericht achter