Boekpresentatie: ‘From Warfare to Welfare’

Nieuwsbrief_2005_juni_Page_06_Image_0001Op maandag 25 oktober 2004 werd het Pugwash-boek ‘From Warfare to Welfare: Human Security in a Southern African Context’ (Marie Muller en Bas de Gaay Fortman, red.) door Bas de Gaay Fortman aangeboden aan mr. Frank Majoor, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De bijeenkomst vond plaats in het stijlvolle Johan de Witthuis in Den Haag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale UNESCO Commissie en Pugwash Nederland.
 
Het thema veiligheid staat tegenwoordig meer dan ooit in de belangstelling, niet in het minst in relatie tot mensenrechten en ontwikkeling. In zuidelijk Afrika zijn de problemen nog altijd schrijnend, ondanks vele internationaal gecoördineerde pogingen de veiligheidssituatie te verbeteren. Het wordt steeds duidelijker dat veiligheid een geïntegreerde en innovatieve aanpak vergt, waarbij academische inzichten en praktische ervaringen elkaar aanvullen.
 
Het boek is verschenen bij Uitgeverij Van Gorcum en kwam tot stand middels een samenwerking tussen Pugwash Nederland, Pugwash Zuid-Afrika, de Nationale UNESCO Commissie en de vereniging Economen voor Vrede. Ze organiseerden gezamenlijk twee workshops, een in Zuid-Afrika en een in Nederland, waar wetenschappers en mensen uit de praktijk bijeen kwamen om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het boek ‘From Warfare to Welfare’, dat werd gefinancierd door de beide Pugwash-groepen, UNESCO en de Nederlandse overheid, bundelt de resultaten van dit proces, en beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan het internationale debat.
 
Alle leden van Pugwash Nederland hebben reeds een exemplaar van het boek ontvangen. Het boek is verkijgbaar via de boekhandel. (ISBN 90 232 4043 X. Prijs € 22,50.)

door Arthur Petersen

Laat een bericht achter