Convocaat Algemene Leden Vergadering (ALV) Pugwash Nederland

Utrecht, 15 december 2010, 18.30u – 21.30u
Vergadercentrum Hoog Brabant, Centraal Station, T: +31 (0)30 233 15 25
Navigatieadres: Stationsstraat 146, Utrecht
Zaalnummer op schermen

18.30-19.30 huishoudelijke gedeelte (voor leden)
19.30-19.45 pauze
19.45-21.30 keynote speech en discussie

Agenda Huishoudelijke Gedeelte (voor leden)

Op de agenda voor het huishoudelijke deel staan onder meer de beleidsvoornemens en beleidskoers 2010-2012. De voorstellen en de aanvullende stukken, evenals het financieel jaarverslag en de begroting, worden ongeveer twee weken voorafgaand aan de ALV rondgestuurd. Beroep op de leden: Om de inhoudelijke discussie op de rails te krijgen is de aanwezigheid en bijdrage van zoveel mogelijk leden echt van belang. Uw eigen bijdrage aan de uitwisseling wordt bijzonder op prijs gesteld.

Keynote Speech:
Academic and Social Responsibility of Scientists: Principles and Practices

Dr. Tom Børsen
Aalborg University Copenhagen
Department of Education, Learning and Philosophy

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers is een aandachtsveld dat sinds de oprichting van Pugwash Conferences on Science and World Affairs hoge prioriteit heeft. In het publieke debat gaat de belangstelling echter vooral uit naar maatschappelijk verantwoord ondernemen door het bedrijfsleven en lijkt er veel minder interesse te zijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de wetenschap. Het bestuur van Pugwash wil hier iets aan doen en stelt voor dit als één van de centrale thema’s op te nemen in de beleidsvoornemens voor 2010-2012, te beginnen met een onderlinge uitwisseling tijdens de komende ALV. Wat zijn de huidige dilemma’s? Wat zijn de effecten van de steeds geringer wordende ruimte die wetenschappers hebben om maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven? Hoe is de spanning te duiden tussen de ethische principes en de concrete praktijken, of ook tussen academische en maatschappelijke verantwoordelijkheden? Hoe daarmee om te gaan? Wat zijn denkbare perspectieven? Wat is de rol van educatie?

Laat een bericht achter