Pugwash reactie op AIV-advies over kernwapens

Op 15 maart 2018 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie de  AIV gevraagd om advies over de toekomstige rol van kernwapens. De AIV heeft ter voorbereiding op dit advies op 30 mei 2018 een hoorzitting belegd met civil society, waaronder Pugwash Nederland. De schriftelijke inbreng van Pugwash is hier te lezen.

Hoewel de ministers de AIV hadden verzocht het advies voor de NAVO-top van juli 2018 te finaliseren, is het advies pas op 30 januari jl. verschenen. De AIV waarschuwt in haar advies terecht dat nucleaire spanningen in de wereld toenemen, maar draagt tot onze teleurstelling onvoldoende bij tot het vinden van oplossingen voor deze problemen.

Pugwash heeft naar aanleiding van dit advies een inhoudelijke reactie geschreven. Wij hopen dat het AIV-advies en de inbreng vanuit civil society door de politiek worden aangegrepen om bij de regering aan te dringen het streven naar een kernwapenvrije wereld vorm te geven.

Indien u vragen/opmerkingen heeft naar aanleiding van dit rapport, of anderszins geïnteresseerd bent in het werk van Pugwash Nederland, kunt u contact met ons opnemen via bestuur@pugwash.nl

Download (PDF, 414KB)

Laat een bericht achter